Passie en ervaringen op papier

Naast mijn werk met baby’s en het trainingen geven is schrijven één van mijn passies. Met het schrijven van boeken en artikelen voor vakbladen kan ik alles combineren!

Babysignalen

Kijken, luisteren, spelen

Babygebaren, Kindergebaren, Iedereen kan gebaren

Gebaren maakt taal visueel en communicatie effectief

Studiemateriaal

Werken met baby’s

PW Kinderopvang

i

Vakbladen

Kiddo, Vakblad Vroeg

Kijken, luisteren, spelen

Babysignalen

Zowel professionele verzorgers in de kinderopvang als ouders hebben wel eens hun twijfels en vragen bij de verzorging van baby’s. In dit sprankelende boek doet Kjille Soeting, pedagogisch medewerkster op een babygroep, verslag van haar eindeloze observaties van baby’s en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Een bron van inspiratie voor leidsters en ouders!

Het boek staat vol momentopnames van betrokken contact tussen leidster en baby die in korte situatieschetsen tot leven komen. Talloze spelletjes en activiteiten zijn aanstekelijk beschreven en moedigen aan om nog beter naar baby’s te kijken en zo eigen contact- en ontwikkelmomenten te herkennen en te benutten.

De vele foto’s en illustraties vormen een rijk, beeldend document waaruit een grote liefde spreekt voor baby’s.

Een inspirerend document voor docenten, studenten, pedagogisch medewerkers en ouders.

Babygebaren, kindergebaren, iedereen kan gebaren!

Gebarenstem gelooft in gebarentaal voor iedereen. Gebaren gebruiken verhoogt de aandacht voor elkaar in elk contact, en maakt taal zichtbaar en communicatie effectief en efficiënt in elke situatie, onder alle omstandigheden en in een gelijkwaardige verhouding. Gebarenstem gunt iedereen het geschenk van elkaar echt ontmoeten in elk contactmoment.
Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder klaar om te communiceren. Vanaf ongeveer zes maanden neemt ze haar omgeving nauwgezet in zich op, gaat ze begrijpen wat woorden betekenen en wil ze graag vertellen wat haar bezighoudt. Een kind laat ook zien dat ze gerichte bewegingen kan maken met haar handen door te wijzen en te reiken. Met baby- en kindergebaren combineer je beide factoren: gebaren geven je kind een stem in handen! Ook als een kind al wel kan praten, stimuleert het kindergebarenprogramma de taalontwikkeling: gebaren geven inzicht in de betekenis van een woord en kunnen onduidelijk uitgesproken woorden verhelderen. Het gebruik van baby- en kindergebaren vermindert ergernis en frustratie bij ouder en kind.

Het kind kan duidelijk maken wat ze wil of nodig heeft en beweegt makkelijker mee in de plannen van de ouder of verzorger omdat ze weet waar ze aan toe is.

• Eerder en rijker communiceren met je kind
• Frustratie en ergernis verminderen
• Een eenvoudige en effectieve aanpak
• Tips voor gebaren bij dagelijkse handelingen
• Spelletjes en activiteiten met gebaren
• Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
• Uitgaande van de Nederlandse en Vlaamse gebarentaal
• Geïllustreerd woordenboek met ruim 190 Nederlandse gebaren   en 50 Vlaamse gebaren.

Keuzedeel Werken met baby’s

De ontwikkeling van het jonge kind gaat als een trein. Als ze pasgeboren zijn liggen ze alleen en huilen ze
op gezette tijden, waardoor je weet wat er aan de hand is. Vanaf vier maanden grijpen ze naar dingen in
hun omgeving. Ze leren hoe ze zichzelf om kunnen rollen en vanaf ongeveer 8 maanden weten zij zichzelf
te verplaatsen door te kruipen. Gemiddeld lopen kinderen als ze 1 jaar en 3 maanden oud zijn en leren ze met 1 jaar en 6 maanden woordjes als ‘pop’, ‘tas’ en ‘slapen’. Een geweldige ontwikkeling! Eigenlijk is dat onvoorstelbaar. Met dit keuzedeel leer je op deze ontwikkeling in te spelen. Je hebt kennis over kinderen van 0 tot 2 jaar die je kunt gebruiken binnen je werk op een kinderdagverblijf, als gastouder of als je zelf kinderen hebt of hoopt te krijgen. Door deze kennis kun je kinderen beter begrijpen en je taak als opvoeder of ouder verbeteren. Dit zorgt voor goed contact met de kinderen en een optimale begeleiding in hun ontwikkeling.

In dit boek worden acht kinderen in hun ontwikkeling gevolgd. Met een aantal kinderen worden proefjes gedaan, waaruit mooie resultaten komen die betrekking hebben op de ontwikkeling. Het is natuurlijk niet te zeggen dat alle kinderen op de manier ontwikkelen zoals de kinderen in dit boek. Toch is het mooi om praktische voorbeelden te lezen die je gedeeltelijk terugziet in de praktijk. In de opdrachten benoemen
we deze namen ook. Het is de bedoeling dat jij zelf een kind in jouw groep uitzoekt dat zich in dezelfde ontwikkelingsfase bevindt. Wij geven hiervoor aan welke leeftijd het kind heeft dat wij in deze opdracht als voorbeeld hebben genomen.

Stuur me een bericht en ik neem contact met je op!