Kjille Soeting

Trainingen, lezingen, publicaties

Werken met baby’s

Babysignalen

Baby’s communiceren op verschillende manieren. Door goed naar ze kijken kun je betekenis geven aan wat ze laten zien.

Baby- en kindergebaren

 Met Baby- en kindergebaren geef je elk kind een stem, al vanaf 6 maanden!

 

Werken met baby’s

De pedagogische kwaliteit voor baby’s in de kinderopvang staat volop in de belangstelling. Niet voor niets: de eerste 2 levensjaren zijn bepalend voor een mensenleven! Zorgen voor een optimale ontwikkeling in de eerste 2 jaar draagt bij aan een kind dat vol zelfvertrouwen en nieuwgierigheid naar de wereld kijkt en doelgericht en open in het leven staat. 

 

Werken met baby’s is goed kijken, betekenis geven aan wat je ziet, benoemen en bevestigen wat een kind doet. Werken met baby’s is gebruik maken van het klankbord dat je bent voor een kind. Werken met baby’s is respect hebben voor autonomie, uitnodigen en motiveren. Werken met baby’s is in contact zijn, met jezelf en daarmee met de kinderen. Werken met baby’s is je voortdurend verwonderen en volop genieten van de fantastische ontwikkeling die elk kind doormaakt! 

 

Een kind dat zich veilig voelt, komt tot ontwikkeling

Een kind dat houvast heeft, kan de wereld ontdekken

Als je betekenis geeft aan signalen, weet je wat een kind nodig en te zeggen heeft

Lichamelijk contact is een eerste levensbehoefte

Babysignalen

Training voor 0-jarigen.

FCB erkend!

Baby- en kindergebaren

Communiceren met kinderen als praten (nog) niet gaat.

Coaching op de werkvloer

Mijn actuele ervaring in het vak zet ik in bij coaching op de werkvloer.

Lezingen

Ontwikkeling van en werken met baby’s en kinderen.

 

Baby- en kindergebaren in het kinderdagverblijf? 

Baby- en kindergebaren zorgt voor een intensievere interactie met kinderen en verhoogt de pedagogische kwaliteit op de groep. Het vermindert stress bij kinderen omdat ze beter begrepen worden en zich beter kunnen uiten. Medewerkers hebben meer inzicht in de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Activiteiten en het dagritme verlopen soepeler omdat gebaren alles voorspelbaar maakt en de kinderen gemakkelijker meebewegen.

Ik werk sinds 2010 met Baby- en kindergebaren op de groep en kan het iedereen aanbevelen! Het contact met de kinderen is rijker, het is fantastisch om al vanaf 7 à 8 maanden een kijkje te kunnen nemen in de hoofdjes en daarmee de zorg en activiteiten veel meer door de kinderen te laten leiden. Gebaren zorgt voor rust op de groep, maar vooral ook heel veel bijzondere en grappige momenten omdat ik met gebaren weet wat de kinderen denken en welke verbanden ze leggen.

Minder frustratie en verdriet omdat een kind zelf kan aangeven wat er aan de hand is of wat het graag wil

Een kind kan uit zichzelf vertellen wat het ziet waardoor je meer inzicht krijgt in de interesses

Omdat je elkaar aankijkt als je gebaren gebruikt, heb je meer aandacht tijdens interacties en is veelvuldig herhalen van je boodschap niet nodig

'Plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindergebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen je kind zegt

Meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat de kinderen makkelijker meebewegen en het geheel soepeler verloopt

Gebarenstem gelooft in gebarentaal voor iedereen. We zetten ons in voor optimale communicatie door middel van gebaren. Gebaren verhoogt de aandacht voor elkaar in elk contact. Gebaren maakt taal zichtbaar en communicatie effectief en efficiënt in iedere situatie, onder alle omstandigheden en in een gelijkwaardige verhouding. Gebarenstem gunt een ieder het geschenk van elkaar echt ontmoeten in ieder contactmoment.

Gebaren geeft iedereen een stem, wanneer je (nog) niet kunt praten, niet mag praten, elkaar niet kunt verstaan, te ver bij elkaar vandaan staat, kortom: gebaren is voor iedereen. 

Om gebaren te leren kun je een cursus volgen. Voor het oefenen van gebaren kun je een app downloaden en posters, spelletjes en andere materialen vinden in de webwinkel van Gebarenstem.

Coaching op de werkvloer – een boost voor de pedagogische kwaliteit

Coaching op de werkvloer als aanvulling op een training, zorgt ervoor dat kennis die in de training is opgedaan, vaste grond krijgt.

Mijn actuele ervaring in het werken op de groep blijkt keer op keer van meerwaarde voor het in de praktijk begeleiden van pedagogisch medewerkers na een scholing.

 

Stuur me een bericht en ik neem contact met je op!