Trainingen en lezingen

Mijn trainingen en lezingen sluiten aan op de praktijk en de werkvloer omdat ik zelf ook op de werkvloer sta, mijn dagelijkse ervaringen neem ik mee in mijn verhaal.

Babysignalen

Training voor 0-jarigen.

FCB erkend!

Baby- en kindergebaren

Geef elk kind een stem in handen.

Coaching op de werkvloer

Mijn actuele ervaring in het vak zet ik in bij coaching op de werkvloer.

Lezingen

Ontwikkeling van en werken met baby’s en kinderen.

Wat is Babysignalen?

Ontwikkeling en welbevinden

De training Babysignalen geeft inzicht in de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. De training gaat in op de voorwaarden voor het creëren van een stabiele en veilige omgeving waarin baby’s zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Observeren en betekenis geven

Intensiever observeren en betekenis geven aan signalen die een baby geeft, zorgt dat er beter in de behoefte van de baby kan worden voorzien.

Praktisch

Met onder andere: observeren van gedrag, geluiden en bewegingen van baby’s, communicatie en interactie met baby’s en ouders, dagelijkse routines en verzorgende handelingen, thema- en ontwikkelingsgerichte activiteiten, de inrichting van de ruimte, de sfeer op de groep, stressreducerende maatregelen, baby- en kindergebaren, sensitief responsief zijn en reflecteren op het eigen handelen.

Gebaren maakt taal zichtbaar en communicatie effectief.

Wat is Baby- en kindergebaren? 

De Baby- en kindergebarenmethode geeft een kind een stem in handen, het overbrugt de periode van taal begrijpen naar kunnen spreken. Een succesformule om de taalontwikkeling te stimuleren, taal visueel te maken, elkaar beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de behoeftes en beleving van het kind. gebarenstem) 

Welke training of ondersteuning zoek je?

Ik ben te boeken voor kennismakingsworkshops, trainingen, implementatieprogramma’s, bijscholing, coaching op de werkvloer en inspirationele lezingen.

Trainingen, workshops en coachingen sluit ik vanzelfsprekend aan op de visie van de organisatie die de training boekt.

Babysignalen

De pedagogische kwaliteit van de medewerkers gaat omhoog met deze intensieve maar zeer op de praktijk gerichte training waarin de deelnemers naast een grote variatie in onderwerpen ook praktische tools krijgen voor ontwikkelingsgerichte en themagerichte activiteiten voor baby’s en het eigen functioneren evalueren aan de hand van zelfreflectie.

Baby- en kindergebaren

Tijdens deze training leren de medewerkers 50 gebaren en krijgen ze daarnaast veel praktische tips en voorbeelden over het toepassen van baby- en kindergebaren in de babygroep, dreumesgroep, peutergroep en verticale groep. Aan de orde komt hoe de Gebarenstemmethode voor kinderopvang een waardevolle aanvulling is op de specifieke pedagogische visie en het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf. We laten zien hoe de methode vanzelfsprekend in de bestaande manier van omgaan en communiceren met kinderen wordt opgenomen. Bovendien bespreken we op welke manier de Gebarenstemmethode voor kinderopvang gebruikt kan worden in combinatie met een VVE programma. (©gebarenstem)

Baby- en kindergebaren Coach

Met deze training tot Gebarenstem Coach Baby- en kindergebaren kan de pm-er medewerkers en stagiaires coachen in het werken met deze methode. Gericht op het beleid van de organisatie krijgt de pm-er tools om bij dagelijkse handelingen, thema’s en andere activiteiten gebaren structureel toe te passen. We zoeken de aansluiting met het VVE programma waarmee gewerkt wordt om hier middels ondersteunende gebaren een veel hoger rendement uit te halen. (©gebarenstem)

Coaching op de werkvloer

Is er behoefte aan praktische ondersteuning op de werkvloer? Als Pedagogisch Coach kom ik op de groep en kijk ik naar de interactie tussen medewerkers en kinderen. Ik attendeer medewerkers op voor-verbale signalen van baby’s en geef daar betekenis aan zodat de verzorging beter aansluit op de behoefte en beleving van elk kind.

Lezingen en workshops

Ik verzorg korte kennismakingsworkshops in onderwerpen op aanvraag, op evenementen, beurzen, congressen, studiedagen, tijdens teamvergaderingen enzovoorts. Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

Babysignalen

De module Babysignalen geeft de deelnemer inzicht in de invloed die ze heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. De training gaat in op de voorwaarden voor het creëren van een stabiele en veilige omgeving waarin baby’s zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Hierbij komen praktische aspecten aan bod als: communicatie en interactie met baby’s en ouders, dagelijkse routines en verzorgende handelingen, thema- en ontwikkelingsgerichte activiteiten, de inrichting van de ruimte, de sfeer op de groep, stress en stressreducerende maatregelen en reflecteren op het eigen handelen.

Baby- en kindergebaren

Een kind wil graag met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met Baby- en kindergebaren geef je het kind een stem waarmee het dit uit zichzelf kan doen, zonder dat jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou kunnen willen.

Met de Baby- en kindergebaren methode ondersteun je wat je zegt met gebaren. Hiervoor gebruiken we gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.
Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door je kind gebaren aan te leren, kun je deze periode overbruggen. Je kunt al met je kind communiceren voordat het kan spreken! Vanaf zes maanden gaat het kind betekenis geven aan de taal die het hoort en gaat dus begrijpen wat je zegt. Het kind ziet en herkent een vliegtuig in de lucht of een eendje dat in de vijver zwemt of een vlinder in de dierentuin en wil dit graag aan jou vertellen.Het weet ook wat er gaat gebeuren als je vraagt of het wil eten of gaat slapen. Vanaf ongeveer 8 maanden kan het kind gebaren terugmaken en kan het een gesprek met jou starten, waardoor je meer inzicht krijgt in de belevingswereld en de belangstelling.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, als ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken.

In de visie van Gebarenstem staan communicatie en het gebruiken van gebaren centraal. We willen iedereen – jong, oud, professional, familie – op de voordelen, mogelijkheden, veelzijdigheid en het plezier van het gebruiken van gebaren in communicatie attenderen!

 

Coaching op de werkvloer

Is er behoefte aan praktische ondersteuning op de werkvloer? Als Pedagogisch Coach kom ik op de groep en kijk ik naar de interactie tussen medewerkers en kinderen. Ik attendeer medewerkers op voor-verbale signalen van baby’s en geef daar betekenis aan zodat de verzorging beter aansluit op de behoefte en beleving van elk kind.

Lezingen en workshops

Ik verzorg lezingen en workshops op studiedagen, congressen en evenementen voor professionals die werken met baby’s. De inhoud laat ik aansluiten op elk gewenst onderwerp of invalshoek.

Een workshop of lezing kan gaan over: Babysignalen, Baby- en kindergebaren, Ontwikkelingsgericht werken met baby’s.

Ik heb onder andere deelsessies verzorgd op Het Babycongres, bij bibliotheken, bedrijfsevenementen, evenementen vanuit beroepsgroepen en het Kinderopvangcongres.

 

Stuur me een bericht en ik neem contact met je op!